21.10.2014
фотогалерија
мапа на градот
временска прогноза
хотели и ресторани
казина
култура и уметност
банкарство
здравство
важни телефони
дипломатски мисии
превоз
Стопанство
Меѓуградски автобуски
Автобуси што тргнуваат од меѓуградска автобуска станица на АТ “Пролетер“ АД Скопје
Скопје - Белград
7.45, 09.25, 13.00, 16.45, 20.30, 21.15, 21.30
Скопје - Берово(Делчево)
05.00, 07.30, 08.15, 12.30
Скопје - Берово(Виница)
09.30, 13.20, 15.15, 18.00
Скопје - Битола
09.00, 15.00, 19.00, 21.00
Скопје - Битола(Демир Хисар)
15.30
Скопје - Богданци
08.30, 11.00, 16.00, 17.30
Скопје - Блатец
14.45
Скопје - Босилеград
06.00
Скопје - Брајчино
11.00
Скопје - Виница(Велес)
14.30, 19.30
Скопје - Виница(Куманово)
12.30
Скопје - Гостивар
07.00, 09.30, 10.30, 10.40, 12.00, 13.30, 14.30, 14.50, 15.30, 17.15, 18.00, 19.30, 21.30
Скопје - Горобинци
18.00
Скопје - Дебарски бањи
06.30, 08.00, 10.00
Скопје - Дебар
14.15, 17.00
Скопје - Дојран(Богданци)
06.00, 14.00
Скопје - Дојран(Валандово)
14.30
Скопје - Демир Капија
09.45,
Скопје - Делчево
06.20, 11.30, 14.15, 17.15
Скопје - Загреб
13.00
(Среда и Сабота)
Скопје - Злетово
07.30, 16.40
Скопје - Истанбул
16.00
Скопје - Куманово
06.00, 20.00
Секој половина час
Скопје - Куманово(Никуштак)
08.30, 15.30
Скопје - Кратово
15.30
Скопје - Кочани(Куманово)
14.30
Скопје - Кочани(Велес)
15.30, 18.30
Скопје - Крива Паланка
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30
Скопје - Кавадарци(Неготино)
10.30, 12.00, 15.00, 19.30
Скопје -Кавадарци(Росоман)
09.00, 13.45, 19.30
Скопје - Крушево
15.30
Скопје - Љубљана
13.00
(Среда и Сабота)
Скопје - Нови Пазар
08.00, 12.00, 15.30
Скопје - Охрид(Битола)
06.00, 10.00, 14.00, 16.30
Скопје - Охрид(Кичево)
06.00, 07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 14.15, 15.00, 16.30, 18.30
Скопје - Охрид(Дебар)
15.00
Скопје - Отешево
07.30, 13.30
Скопје - Прилеп
13.00, 14.00, 18.00
Скопје - Прилеп(Македонски Брод)
14.30
Скопје - Пробиштип(Куманово)
13.00
Скопје - Пробиштип(Велес)
12.15, 14.45
Скопје - Призрен
11.30, 16.30
Скопје - Приштина
06.00, 11.30, 15.00, 17.00
Скопје - Ресен
07.30, 12.00
Скопје - Радовиш
12.30, 15.00, 18.30
Скопје - Струмица
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00
Скопје - Струмица(Валандово)
13.00
(Освен Недела)
Скопје - Струга(Битола)
15.45
Скопје - Струга(Дебар)
13.00
(Освен Недела)
Скопје - Струга(Кичево)
06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 15.45, 17.30
Скопје - Свети Николе
09.40, 14.15, 16.15
Скопје - Софија
06.30, 16.00, 22.00
(Секој ден)
Скопје - Сјеница
12.00
Скопје - Сурдулица
14.30
Скопје - Тетово
06.15 - 20.00
(секој половина час)
Скопје - Трговиште
13.00
(Петок, Недела и Понеделник)
Скопје - Ужице
08.00
Скопје - Штип(Велес)
13.40, 17.45, 20.00
Скопје - Штип(Куманово)
06.00, 11.30
 
  Анкета  
Дали ви се допаѓа изгледот на новиот плоштад?
Многу добар
Може и подобро
Подобар беше стариот
На ништо не личи
резултати
каде сме ние?
Please send your suggestions and requests to:
Copyright © UNet